برنامه‌ای با نام "سلسلهٔ تضییقات"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:47
تاریخ: جمعه, 26 آبان 1391
2012-11-15
در این بخش کوتاه با اعتقادات دیانت بهائی و جایگاه ایران برای بهائیان دنیا بیشتر آشنا میشویم و نظر تعدادی از جوانان را در ارتباط با چگونگی بهبود اوضاع ایران میشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 آبان - 11/15...