باید به حرف کی گوش داد
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:02:19
تاریخ: جمعه, 15 دی 1391
2013-01-03
باید به حرف کی گوش داد!! تعصب مانند بیماری است و باید با تمرین علاجش کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 دی‌ - 01/03...