باید به حرف کی گوش داد
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:02:19
تاریخ: شنبه, 13 آبان 1391
2012-11-02
باید به حرف کی گوش داد!! تعصب مانند بیماری است و باید با تمرین علاجش کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 آبان - 11/01...