میوه لوتوس: عبادت و خدمت
بخش: موسیقی
مدت: 00:17:37
تاریخ: جمعه, 21 مهر 1391
2012-10-11
اصول روحانی، نقشی‌ محوری در تکامل جوامع انسانی‌ دارند. درک صحیح و عمیق از این اصول، فرد را قادر می‌‌سازد تا به پیشرفت و تکامل فردی، همچنین تحوّلات اجتماعی کمک کند. برنامه‌ ای که مشاهده خواهید کرد، با به تصویر کشیدن عبادتگاه بهايی، در شهر دهلی‌ نو، در هندوستان، به بررسی‌ این موضوع می‌‌پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 مهر - 10/11...