قلبی صاف، عطا کن
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:32
تاریخ: جمعه, 21 مهر 1391
2012-10-11
ترجمۂ اثری از حضرت بهاءالله، با اجرای "لوک اسلات"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 مهر - 10/11...