شکوه یک صدا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:30:17
تاریخ: جمعه, 14 مهر 1391
2012-10-04
برنامه ای در بزرگداشت گویندۂ با سابقه رادیو و تلویزیون ایران و رادیو پیام دوست، شکوه رضایی و در حاشیه آن نگاهی به تاریخچه رادیو و تلویزیون در ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 مهر- 10/4...