نغمه های سرزمین من
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:25:58
تاریخ: پنجشنبه, 30 شهریور 1391
2012-09-19
موسیقی ایرانی، در فراز و نشیب تاریخ، همدم ما بوده، ولی گاهی سازش شکسته و صدایش خاموش شده... مروری بر تاریخ موسیقی ایرانی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 شهریور - 9/20...