فراموش نکن که چی هستی!
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:40
تاریخ: جمعه, 24 شهریور 1391
2012-09-13
جوانی یعنی چی؟ جوان چه قدرتی داره؟ هدف جوانان چیه؟ راهشون کدومه؟ جواب این پرسشها و خیلی سوالات دیگر را در این فیلم کوتاه، از گروه جوانان ایران دوست، ببینید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 شهریور - 9/13...