برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:37
تاریخ: جمعه, 17 شهریور 1391
2012-09-06
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: علی‌ بهنام
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 شهریور - 9/6...