برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:39
تاریخ: جمعه, 10 شهریور 1391
2012-08-30
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: دکتر سعید روحانی (قسمت دوّم)
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 شهریور - 8/30...