برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:44
تاریخ: جمعه, 03 شهریور 1391
2012-08-23
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: دکتر سعید روحانی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 شهریور - 8/23...