روز بین‌المللی جوانان
بخش: برای فردا
مدت: 00:29:54
تاریخ: جمعه, 27 مرداد 1391
2012-08-16
جوانان چگونه می‌‌توانند بخشی از گفتگوهای سازنده جامعه باشند؟ چگونه می‌‌توانند در رشد جامعه سهیم باشند؟ در بخش اوّل برنامه امروز برای فردا و به مناسبت روز بین‌المللی جوانان، خانم سنا روحانی به گفتگو پیرامون این موضوع با دو میهمان جوان خویش، خانم ملودی ورد و خانم سارا احمدی می‌‌پردازد. در بخش دوّم برنامه برای فردا شاهد فیلم کوتاهی‌ خواهید بود از فعالیتهای بانویی خّیّر در کشور استرالیا که سعی‌ می‌‌کند با یاری رساندن به کودکان نیازمند آنها را برای ایفای نقشهای سازنده در جامعه آماده کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 مرداد - 8/16...