پروژه صلح در دانشگاه مریلند
بخش: اخبار - بخش اضافه
مدت: 00:05:09
تاریخ: جمعه, 20 مرداد 1391
2012-08-09
کرسی بهایی، برای صلح جهانی‌، يک کرسی اهدایی از طرف دانشگاه مریلند، به مرکزی در همین دانشگاه ميباشد. این مرکز به نام "مرکز بین المللی توسعه و حلّ مناقشات " مشهور است. گزارشی که مشاهده خواهید کرد، گوشه‌ای از چگونگی‌ فعّالیّت‌های این مرکز را به تصویر خواهد کشید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 مرداد - 8/9...