برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:53
تاریخ: جمعه, 20 مرداد 1391
2012-08-09
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: آندره برژی رو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 مرداد - 8/9...