بداهه نوازى
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:20
تاریخ: جمعه, 13 مرداد 1391
2012-08-02
بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه، با اجرای متین و میثاق اسحاقی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 مرداد - 8/2...