برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:20
تاریخ: جمعه, 13 مرداد 1391
2012-08-02
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: دن دانگ
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 مرداد - 8/2...