فیلم انیس
بخش: برای فردا
مدت: 00:20:58
تاریخ: جمعه, 23 تیر 1391
2012-07-12
خووان کارلوس، کارگردان آرژانتینی، فیلمی فارسی زبان را تهیه کرده با نام انیس. گفتگوی سناء روحانی را با خووان کارلوس، نویسنده و کارگردان و همچنین ذکرالله رضوانى، یکی از بازیگران این فیلم، خواهید دید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 تیر - 7/21...