برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:08
تاریخ: جمعه, 23 تیر 1391
2012-07-12
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: ژونیور سِری- بخش اوّل
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 تیر - 7/21...