همایش بانوان ایرانی-آمریکایی
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:48
تاریخ: جمعه, 16 تیر 1391
2012-07-05
سوم تیرماه، بنیاد بانوان ایرانی-آمریکایی، سومین کنفرانس خود را در شهر واشنگتن دی سی برگزار کرد. پس از گزارشی کوتاه، شاهد گفتگوی سنا روحانی، با تعدادی از شرکت کنندگان خواهی بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 تیر - 7/5...