برنامۀ 22 تیر - 7/21
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 23 تیر 1391
2012-07-12
برداشت یک - این برنامه: ژونیور سری بخش اوّل - ترانه "صد هزار پرده" - برنامه برای فردا و گفتگو با کارگردان آرژانتینی فیلم "انیس" - فیلم کوتاه "در جستجوی معنا"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: