شدت گرفتن حملات به کسب و کار بهائیان در ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:32:15
تاریخ: جمعه, 09 تیر 1391
2012-06-28
سایت خبری جامعه جهانی بهائی اطلاع داده، که حملات به کسب و کار بهائیان در ایران، به تازگی شدت گرفته، بخش اول این برنامه، شامل گفتگویی است با خانم سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی، در سازمان ملل متحد و در بخش دوم، خانواده ای که خود آنها با این مشکلات و تضییقات مواجه شدند، میهمان برنامه برای فردا می باشند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 تیر - 6/28...