برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:30
تاریخ: جمعه, 09 تیر 1391
2012-06-28
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: دکتر فؤاد صابران - بخش اول
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 تیر - 6/28...