روز جهانی موسیقی
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:46
تاریخ: جمعه, 02 تیر 1391
2012-06-21
اول تیر ماه به مناسبت روز جهانی موسیقی جشنواره هایی در تمام دنیا برپا میشود که هنرمندان و موسیقی دانان در آن به اجرای هنر خود می پردازند، به همین مناسبت در برنامه ی برای فردا با سه هنر مند و موسیقی دان آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 تیر - 6/21...