آموزش عالی در ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:56
تاریخ: جمعه, 26 خرداد 1391
2012-06-14
در 11 خرداد، هفده سازمان بیانیه ای را امضاء و منتشر کردند که در آن از ایران می خواهند فوراً به وضعیت آموزش عالی رسیدگی کنند. این هفته برای فردا میزبان دانا حکیمیان محقق و فعال حقوق بشر و دیوید هافمن فیلم ساز و تهیه کننده مستند آموزش زیر آتش می باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 خرداد - 6/14...