مرکز توسعه متوازن
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:43
تاریخ: جمعه, 19 خرداد 1391
2012-06-07
رمسیس رشیدی میهمان این هفته برای فردا مدیر و موسس مرکز توسعه متوازن است. هدف این موسسه ی غیر انتفاعی فراهم کردن خدمات و منابعی است که توازن جهانی را در زمینه های توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تقویت میکند. با سنا روحانی همراه باشید و گفتگوی او را با رمسیس رشیدی ببینید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 خرداد-6/7...