شدت گرفتن سرکوب بهائیان در ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:40
تاریخ: شنبه, 06 خرداد 1391
2012-05-25
پنجمین سال زندانی شدن مدیران جامعه ی بهائیان ایران در حالی آغاز میشود که سرکوب بهائیان در این کشور شدت گرفته است. در برنامه ی این هفته برای فردا دکتر فرهاد ثابتان -سخنگوی جامعه ی بهائی- در این خصوص و با جزئیات بیشتری با سناء روحانی گفتگو می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 خرداد - 05/31...