برنامۀ 18 خرداد-6/7
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 19 خرداد 1391
2012-06-07
جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و چهار با موضوع رنج - گفتگو با رمسیس رشیدی مدیر و موسس مرکز توسعه متوازن در برنامه ی برای فردا - ترانه "سلام ای ایران" از آوا باورز
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: