برنامۀ 11 خرداد - 05/31
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:01
تاریخ: شنبه, 06 خرداد 1391
2012-05-25
جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و سه با موضوع پیش داوری - ترانه "بسُرا" با اجرای نبیل - گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان در برنامه ی برای فردا در ارتباط با شدت گرفتن سرکوب بهائیان در ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: