برنامۀ 28 اردیبهشت - 05/17
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 29 ارديبهشت 1391
2012-05-17
جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و یک و باز هم معضل جاه طلبی و قدرت ونگاهی مجدد به تابوی ایرانی رضا علامه زاده - گفتگویی با دکتر نوشین ثابتی در خصوص نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: