با یک هنرمند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:05
تاریخ: شنبه, 09 ارديبهشت 1391
2012-04-27
معرفی هنرمندان ایرانی، پریسا بدیعی و نعیم ذبیحی مقدم
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 اردیبهشت - 04/27...