عید طلوع شمس حقیقت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:52
تاریخ: شنبه, 02 ارديبهشت 1391
2012-04-20
در ابتدا شاهد گفتگویی با حضور دکتر هما محمودی -روانشناس- در ارتباط با فرهنگ شادی و تأثیر آن خواهيد بود و پس از آن با هنر مند امریکایی "لری رابینسون" آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...