عید گل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:17
تاریخ: شنبه, 02 ارديبهشت 1391
2012-04-20
در این بخش شاهد این قسمتها خواهید بود: ترانه ی "بیا ز روی نیاز" با اجرای آوا بوورز، تک نوازی ویولن با اجرای جاناتان، داستان چگونگی تأ سیس مدارس بهائی در قزوین و ترانه ی "خورشید آمد" به زبان انگلیسی توسط یاسی جعفری
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...