رضوان، عید گل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:51
تاریخ: شنبه, 02 ارديبهشت 1391
2012-04-20
ترانه ی شراب وحدت با اجرای سنبل طائفی، عید رضوان در اشعار شعرای بهائی عنوان گفتگویی با دکتر مشکی و در بخش دیگری از "بهشت ارديبهشت" امید میثاقیان از اهمیت تعلیم و تربیت در دیانت بهائی می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت دوم...