عید آزادی نوع انسان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:44
تاریخ: جمعه, 01 ارديبهشت 1391
2012-04-19
در این بخش، شاهد مصاحبه با اوّلين بانوى بخش خبر راديو و تلويزيون ملّى ايران، سرکار خانم شکوه رضائى خواهید بود. ايشان ضمن بیان ديدگاه خود در مورد عيد رضوان، از چگونگى برگزارى آن، در نقاط مختلف عالم، سخن مي گويند۔ همچنين در حین بیان اهداف راديو پيام دوست، خاطرات خود را از راه اندازی این رادیو بيان ميکنند۔ سپس سناء روحانى و منا خانى، به شرح معانى "تاج ظهور" در آثار بهائى، ميپردازند۔ اجراى ترانه ی "مژده اى دل" توسّط سنبل طائفى پایان بخش این برنامه است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...