عید طلوع شمس حقیقت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:19
تاریخ: جمعه, 01 ارديبهشت 1391
2012-04-19
در این بخش، قسمت دوم "بهشت اردى بهشت" با عنوان "وحدت در ديانت بهائى"، همچنین شرح کيفيّت حضور و جلوس حضرت بهاءاللّه در باغ رضوان، توسط سناء روحانی و منا خانی و هم نوازى تار و تنبک توسط دو هنرمند جوان، امين فردوسيان و پيوند سالارى ارائه می شود .
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...