عید آزادی نوع انسان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:41
تاریخ: جمعه, 01 ارديبهشت 1391
2012-04-19
اردوان مفيد از بهشت طبيعت و بهشت روحانى مي گويد، ازوحدت اساس ادیان بر مبنای پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک واز تأثير تعالیم پیامبران در عالم و تاثیر پیام حضرت بهاءاللّه و آئين بهائى در عصر حاضر سخن مي گويد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...