عید گل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:01
تاریخ: جمعه, 01 ارديبهشت 1391
2012-04-19
در اين بخش، مختصری از تاریخ رضوان، بخش اوّل بهشت اردى بهشت با عنوان "اصالت عقل در آئين بهائى" و اجراى "گل گلدون من" توسّط هنرمند جوان ياسى جعفرى را شاهد خواهید بود۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...