جنگ رضوان، قسمت اوّل
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 01 ارديبهشت 1391
2012-04-19
در ويژه برنامۂ عيد رضوان، اين بخشها را ميبينيم : توضيحات سناء روحانى و منا خانى، پيرامون ايّام رضوان، قطعات زيباى موسيقى، بهشت اردى بهشت که به نقش آئين بهائى در جهان امروز اشاره ميکند، نشستى رضوانى با اردوان مفيد هنرمند ايرانى و همچنين نشستى دلنشين با شکوه رضائى، اوّلين بانوى بخش خبر راديو و تلويزيون ملّى ايران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: