برنامۀ 22 فروردین - 04/12
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 25 فروردين 1391
2012-04-12
جستجو فصل سوم شماره ی چهل وهشت با موضوع تغییرات فرهنگی - گفتگو با سنبل طائفی آهنگساز و خواننده، در برنامه ی برای فردا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: