برنامۀ 15 فروردین - 04/5
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 18 فروردين 1391
2012-04-05
گفتگو با گلوریا یزدانی در ارتباط با فعالیت های او در پیشبرد موقعیت زنان در برنامه ی برای فردا - دعای صبح با اجرای نبیل - جستجو فصل سوم شماره چهل و هفت در ارتباط با شانس و گفتگو با راشین فهندژ فیلم ساز
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: