قصه ی نوروزی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:38
تاریخ: جمعه, 11 فروردين 1391
2012-03-29
در این داستان نوروزی با چند جوان بهائی که در آخرین روز ايام روزه دارى، برای عید نوروز آماده می شوند آشنا خواهید شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 فروردین - 03/29...