مؤسسه آموزشی دریای نور
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:12
تاریخ: جمعه, 26 اسفند 1390
2012-03-15
سهیلا و سهراب بلوری در تانگا مدیران مدرسه ی دریای نور "ocean of light" هستند. برنامه ی این هفته برای فردا گفتگویی است با این زوج در ارتباط با سیستم آموزشی این مدرسه و فعالیت های آن
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 اسفند - 03/15...