برنامۀ 11 اسفند- 03/1
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 12 اسفند 1390
2012-03-01
جستجو فصل سوم شماره ی چهل وسه - ترانه وادی عشق با اجرای آوا - گفتگو با سنبل طائفی آهنگساز و خواننده، در برنامه ی برای فردا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: