مؤسسه آموزش علمی
بخش: برای فردا
مدت: 00:32:52
تاریخ: جمعه, 05 اسفند 1390
2012-02-23
طاهره برجیس یکی از اساتید سابق مؤسسه علمی بهایی "BIHE" میهمان این هفته ی برای فردا، ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از تشکیل این مؤسسه از نحوه ی عملکرد آن در گذشته و حال می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 اسفند- 02/23...