فعالیتهای خدماتی در ارتباط با کودکان و نوجوانان
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:03
تاریخ: جمعه, 28 بهمن 1390
2012-02-16
میهمان برنامه ی برای فردا ویدا نظام آباد از انگلستان بر روی اسکایپ از فعالیتهای خدماتی در ارتباط با کودکان و نوجوانان می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 بهمن- 02/16...