بنیادگرائی مذهبی-2
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:53
تاریخ: جمعه, 21 بهمن 1390
2012-02-09
در برنامه این هفته برای فردا نادیا ریاضتی مختصری از گفتگوی هفته ی گذشته در ارتباط با بنیادگرایی مذهبی و مشخصه های آن را بیان می کند و همچنین به بررسی مبنای فکری این نوع نگرش و نقطه نظر دیانت بهایی در اینباره می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 بهمن- 02/9...