کنفرانس" TEDx"
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:58
تاریخ: جمعه, 30 دی 1390
2012-01-19
لیلا حیدریان میهمان سنا در برنامه ی برای فردا به تازگی در کنفرانس      "TEDx"    شرکت کرده است. هدف این کنفرانس بیان ایده های جالبی است که ارزش انتشار و گسترده شدن را دارد. لیلا حیدریان در این برنامه به نکاتی که در این کنفرانس بیان کرده اشاره می کند و در ضمن بخش کوتاهی از سخنان لیلا را در این کنفرانس شاهد خواهید بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29دى - 01/19...