مؤسسه آموزش علمی
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:37
تاریخ: جمعه, 23 دی 1390
2012-01-12
میهمان این هفته ی برای فردا طاهره برجیس، یکی از اساتید سابق مؤسسه علمی بهایی، ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از تشکیل این مؤسسه، از نحوه ی عملکرد آن در گذشته و حال می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22دى - 01/12...