کنفرانس محیط زیست
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:25
تاریخ: جمعه, 09 دی 1390
2011-12-29
هرساله انجمن بین المللی محیط زیست کنفرانس هایی را در ارتباط با محیط زیست برگزار می کند. در تاریخ 19 و 20 آذر ماه امسال هم این کنفرانس با عنوان "پاسخ های اخلاقی به تغییرات جوی" تشکیل شد. انیسا معماری یکی از شرکت کنندگان این همایش، میهمان این هفته ی برنامه ی برای فردا می باشد و از اهداف و برنامه های این کنفرانس سخن می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8دى - 12/29...