مصاحبه با پروين ابوالحسنى حاتم هنرمند نقاش
بخش: برای فردا
مدت: 00:20:44
تاریخ: جمعه, 02 دی 1390
2011-12-22
در برنامه ى براى فردا با زندگى هنرى پروين ابوالحسنى حاتم نقاش ايرانى مقيم فرانسه آشنا ميشويم
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1دى - 12/22...